Представител на Областна администрация-Разград презентира Северен централен район на семинар за политически диалог на тема „Децентрализация и регионализация в България: Уроци от международния опит и препоръки за България”Към началото на страницата