Брой избиратели
 БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ  ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ
27 ОКТОМВРИ 2019 Г.


 
             
ОБЛАСТ Район № Брой секции Брой избиратели
 ОБЛАСТ РАЗГРАД 18 постоянни служебни подвижни общо  
Община Разград   66 2 0 68 44859
Община Исперих   36 1 4 41 19411
Община Кубрат   28 2 8 38 15540
Община Завет   14 0 1 15 8869
Община Лозница   18 2 0 20 8016
Община Самуил   16 0 4 20 6213
Община Цар Калоян   9 0 2 11 4994
Общо   187 7 19 213 107902


Към началото на страницата