Институциите са готови за зиматаКъм началото на страницата