СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ за проведено заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет (РКК) към негоКъм началото на страницата