На заседание на Комисията по заетостта утвърдиха държавния план-прием в профилираните и професионални гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Разград за учебната 2020/2021 г.Към началото на страницата