Три разградски фирми бяха отличени за активно участие в проект за трансгранично сътрудничествоКъм началото на страницата