Предприети вътрешноорганизационни мерки от Областна администрация Разград за превенция срещу навлизането и разпространението на COVID-19 в администрацията към 12.03.2020 г.Към началото на страницата