Проведе се заседание на Областната епизоотична комисияКъм началото на страницата