Поредно училище в област Разград с подкрепа за материално-техническо обезпечаване от Областния управител Гюнай в навечерието на новата учебна годинаКъм началото на страницата