Областна администрация Разград получи грамота за проявено човеколюбие от Българския Червен кръстКъм началото на страницата