Хюсмен предлага Агрокалендар да представя селското стопанство в областтаКъм началото на страницата