В Световния ден за безопасност и здраве при работа, в Областна администрация се проведе заседание на Областния съвет по условия на трудКъм началото на страницата