Организационно-техническата подготовка на изборите върви по план. Всички отговорни институции работят за осигуряване на условия за провеждане на нормални, честни, прозрачни и демократични избори.



Към началото на страницата