ЧЕТИРИ СТУДЕНТИ ЗАПОЧВАТ ПРАКТИЧЕСКИ СТАЖ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАДКъм началото на страницата