НЕЙНО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ПОСЛАНИКЪТ НА МОНГОЛИЯ В БЪЛГАРИЯ ПОСЕТИ РАЗГРАД ПО ПОКАНА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛКъм началото на страницата