РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА ОБСЪЖДАХА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ОТ СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ НА СРЕЩА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВОКъм началото на страницата