ДРАГОМИР ЗЛАТЕВ НАГРАДИ СТУДЕНТИ, РИСУВАЩИ С ЖИВИ МИКРООРГАНИЗМИКъм началото на страницата