Започна събирането на данни за изготвяне на областната аптечна картаКъм началото на страницата