Министър Десислава Танева посети Кубрат по повод проекта „Хляб на мира”



Към началото на страницата