Губернаторът Галина Георгиева откри международната научна конференция, организирана от РУ „Ангел Кънчев”Към началото на страницата