В Областна администрация се проведе заседание, на което органите на държавната власт, институциите и общините заявиха готовност за зиматаКъм началото на страницата