Изготвена е Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград 2016–2020Към началото на страницата