Изготвена е Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград 2016–2020



Към началото на страницата