ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИКъм началото на страницата