ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАДКъм началото на страницата