Заседание на Постоянната областна епизоотична комисияКъм началото на страницата