Младежи от Комплекса за социални услуги в с. Просторно гостуваха на Областния управителКъм началото на страницата