Работна среща за изготвяне на Областен план за превенция на престъпносттаКъм началото на страницата