Заместник областният управител Виолета Тодорова откри работна среща, свързана с новия Закон за предучилищно и училищно образование



Към началото на страницата