Филиалът на Русенския университет в Разград провежда традиционната си научна конференцияКъм началото на страницата