Семинар на тема „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование“ се проведе днес в Областна администрация Разград



Към началото на страницата