Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси проведе заседаниеКъм началото на страницата