Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград одобри заявки на 53 работодатели за финансиране по схемата „Обучения и заетост за младите хора”Към началото на страницата