Образованието – приоритет за Областния оперативен екип към Областния съвет за превенция на домашното насилиеКъм началото на страницата