Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава в РазградКъм началото на страницата