Съвместна инициатива в Студенец организираха Областният управител и Български червен кръстКъм началото на страницата