Служители от Областна администрация-Разград участваха в обучение за внедряване на CAFКъм началото на страницата