Започва реалното присъединяване на Кубрат и Завет към Асоциация „Водоснабдяване-Дунав“Към началото на страницата