На работна среща в Областна администрация бяха обсъдени мерки за опазване на пчелите и пчелните семействаКъм началото на страницата