Оперативният щаб за бедствия и аварии взе решение да се прочистят крайпътните дървета, които пречат на движениетоКъм началото на страницата