Бизнесът, държавната и местната власт постигнаха консенсус за изграждане на система за мониторинг на въздуха



Към началото на страницата