Бизнесът, държавната и местната власт постигнаха консенсус за изграждане на система за мониторинг на въздухаКъм началото на страницата