Участие в Общото събрание на Асоциация „Еврорегион Данубиус” Русе – ГюргевоКъм началото на страницата