Ученици от ОУ“Д-р Петър Берон“-Осенец получиха подаръци в началото на учебната годинаКъм началото на страницата