Комисията по заетостта обсъди резултатите от второто анкетно проучване за потребностите от работна сила в отсъствието на работодателиКъм началото на страницата