30 животни от фермата в Лудогорци са унищожени По думите на д-р Яхов собственикът на заколените животни ще бъде обезщетен, на база оценка на лицензиран оценител

01.04.2014

На  заседание на Епизоотичната комисия бе дадена обобщена информация за  обстановката във фермата в с. Лудогорци. По данни на д-р Яхов от Областната дирекция по безопастност на храните първата партида от 30 животни вече са унищожени в кланица в Пловдивско. Кланицата е избрана измежу четири предложили оферти предприятия. Тя е заявила най-изгодна цена – 53 ст. на килограм живо тегло. По думите на д-р Яхов собственикът на заколените животни ще бъде обезщетен, на база оценка на лицензиран оценител.

Тази седмица ще бъде потвърдена датата за втората партида от 31 животни, допълни още д-р Яхов. Изследвани са всички животни в селото, като шест от тях са със съмнение за туберкулоза. Те ще преминат през още проби и изследвания. Предстои дизенфекция на обора и нови изследвания на животните, които са останали във фермата.

След направените изследвания се е установило, че бактерията е от говежди тип и е съвсем малка вероятността човек да се зарази. Въпреки това са взети необходимите мерки, стана ясно още от д-р Яхов.

Д-р Николова от РЗИ докладва, че изследваните 6 работещи във фермата, в т.ч. собственикът и съпругата му са клинично здрави. Тя допълни, че няма съобщени болни в село Лудогорци.  „Няма установени болни хора и в осемте населени места в региона, в които е имало съмнения за заболели от туберкулоза животни. Там са открити 31 контактни, но от тях досега на преглед не са се явили 16, които се издирват”, конкретизира  д-р Николова. Към началото на страницата