Областна администрация – Разград най-прозрачна от останалите областни администрации в страната

04.04.2014

Проучването на Програма Достъп до Информация нарежда Областна администрация – Разград на 17-а позиция и водеща областна администрация в цялата страна

Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.

В периода 3 февруари – 3 март 2014 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 534 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.

В рамките на проучването участва и Областна администрация – Разград. Позицията, която заема я нарежда на 17-а позиция и първа областна администрация в страната. Това е добър показател за ефективостта на предлаганите услуги и начина на работа.

Целта на проучването, което Програма достъп до информация провежда от 2006 насам е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.baner1
Към началото на страницата