Сдружение „Асоциация Интегро“ представя свой проект в Областна администрация-Разград утре

22.01.2018

   Сдружение „Асоциация Интегро“ ще представи утре, 23 януари в Областна администрация-Разград, нов проект, по който работи.

   Проект №„BG05M9OP001-4.001-100-С01-„Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение”е в рамките на процедура BG05M9OP001-4.001, „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   Проектът цели да засили транснационалното сътрудничество между Асоциация Интегро, България и Международна мрежа на майчините центрове за овластяване, накратко „MINE - МИНЕ” от Щутгарт, Германия, в усилията им да създадат повече възможности за подобряване благосъстоянието и социалното включване на уязвими ромски жени.

Общата целева група на проекта са над 600 ромски жени на възраст 16-55 години от гр. Разград,  Бяла Слатина и с. Вазово, община Исперих.

   Проектът ще бъде представен от неговия ръководител Камен Макавеев. Пресконференцията е от 14,00 ч. на 23 януари в зала 712 на Областна администрация-Разград.baner1
Към началото на страницата