Комисията по заетост заседава утре, 14 февруари

13.02.2018

   Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Разград ще проведе първото си за годината заседание утре, 14 февруари.

   Заседанието, свикано от Областния управител Гюнай Хюсмен, е във връзка с утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. По първа точка от дневния ред предложението за Държавен план-прием в училищата на територията на Област Разград за учебната 2018/2019 г. ще представи началникът на Регионалното управление на образованието-Разград Ангел Петков. Точка втора в дневния ред е „обсъждане и съгласуване на предложението на РУО-Разград за Държавен план-прием в училищата на територията на Област Разград за учебната 2018/2019 г.“.

   В заседанието са поканени да участват представители на седемте общини от Област Разград, на трите бюра по труда в Област Разград, на синдикатите и работодателските организации.

   Заседанието започва в 11,00 ч. в зала 712 на Областна администрация-Разград.Към началото на страницата