На заседание на Комисията по заетостта утвърдиха държавния план-прием за учебната 2018/19 г.

14.02.2018

   Държавният план-прием в училищата на територията на Област Разград за учебната 2018/2019 г. бе утвърден единодушно от членовете на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Разград. Заседанието й се проведе днес и бе открито от Областния управител Гюнай Хюсмен. В началото му той поздрави основния докладчик в заседанието – началника на Регионалното управление по образование Ангел Петков с личния му празник – рожден ден.

   Петков представи пред участниците в заседанието предложението за Държавен план-прием в училищата на територията на Област Разград за учебната 2018/2019 г. Той уточни, че освен с училищните управи предложението е обсъдено с ръководствата и на седемте общини от областта, на среща с представители на бизнеса също е била дискутирана необходимостта от специалисти в конкретни сфери.

   59 паралелки от по 24 ученика в клас се предвижда да бъдат разкрити през новата учебна година, от тях 20 са в профилирани и 38 – в професионални училища. Недостигът на ученици обаче отсега е 247 – обясни Петков. Завършващите седми клас са 1073, а местата в паралелките – 1320. Анализ на РУО сочи, че през последните години изпълнението на план-приема е било между 71 и 83%. Завишение в плановете за новата учебна година има по отношение на професионалните гимназии, а в профилираните гимназии в Разград броят на паралелките се запазва.

   Планира се обучение по седем нови за областта и училищата специалности – „Полевъдство“ в ПГ-Кубрат, „Организация на туризма и свободното време“ в ПГИ“Робер Шуман“-Разград, „Стругарство“ и „Заваряване“ в НПТГ“Шандор Петьофи“-Разград,  „Производство на мебели“ и „Дограма и стъклопоставяне“ в ПГТС“Христо Смирненски“-Разград, „Организация и технология на фризьорските услуги“ в ПГО“Станка Николица Спасо-Еленина“-Разград. Специалностите са заявени от по няколко фирми от региона, които имат нужда от служители с такова образование – уточни още Петков.

   Предложението за Държавен план-прием в училищата на територията на Област Разград за учебната 2018/2019 г. ще бъде изпратено в Министерството на образованието и науката, окончателното му одобрение влиза в сила след решение на министъра на образованието.Към началото на страницата