Пчеларите – Трябва да предприемем превантивни мерки и да не допускаме да бъдат натровени пчелите

09.04.2014

Основният им проблем са дребните земеделдси производители, стана ясно още от срещата

Областният управител инициира работна среща на представителите на организацията на пчеларите и земеделски производители. Въпросите, които бяха  дискутирани касаят взаимодействието между тях и защитата на пчелите при третирането на земеделските посиви с прерати.

От дискусиите станя ясно, че пчеларите настояват държавата да се намеси с контролни функции и назначаването на комисии по общини. Те да имат ангажимента да проверяват спазват ли се поставените изисквания спрямо земеделските производители. Друго предложение бе ДФ „Земеделие” да отпусне финансов ресурс за оборудване на българска лаборатория, в която да бъдат изследвани пробите, а не да се ползва тази в Германия.

Пчеларите още настояха да се пръска в тъмната част на денонощието и да се спазват установените часови пояси за тази дейност. Обявиха, че никой не поема щетите и загубите, които те понасят след немарливо отношение от страна на земеделссите производители.Към началото на страницата