До края на април: На всеки регистриран в бюрата по труда безработен младеж ще се изготви индивидуален план за действие

14.04.2014

В Русе заместник-областният управител на Област Разград Севгин Шукри, взе участие в информационна среща на тема „Представяне на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта” в гр. Русе.

В срещата взеха участие д-р Хасан Адемов – Министър на труда и социалната политика, Росица Янкова – Заместник-министър на труда и социалната политика, Асен Ангелов – Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта,  народни представители, областни и заместник-областни управители на областите Разград, Русе, Силистра и Търговище, кметове на общини, представители на синдикални и работодателски организации, социални партньори, работодатели, младежки неправителствени организации и др.

Министърът на труда и социалната политика представи Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта и данни за равнището на младежката безработица в Североизточна България.

Министър Адемов обяви, че вече е започнало изпълнението на три големи проекта, при които безработни младежи ще се включват в професионално ориентиране, обучение по ключова компетентност и обучение за придобиване на професионална квалификация. 

Заместник-министър Янкова обяви, че над 10 хиляди младежи са започнали работа в реалната икономика от началото на тази година. Тя припомни, че по програмите за стажуване държавата покрива разноските на работодателите за заплата и дължимите осигуровки.

Изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов съобщи, че до края на месец април на всеки регистриран в бюрата по труда безработен младеж ще се изготви индивидуален план за действие, в който ще се определи и неговия профил.

По данни на АЗ в четирите области има много работодатели в мебелното производството, производството на алкохолни и безалкохолни напитки, успешно се развиват шивашките услуги, селското стопанство, химическата промишленост, търговията и ремонта на автомобили, туризма, които могат да предоставят възможности за стажуване, чиракуване, обучение и производствена практика на младите хора.Към началото на страницата